flagSK flagGB
Informácie > Mapy EMP

Mapy elektromagnetických polí

Mapy elektromagnetických polí boli vytvorené s cieľom umožniť získanie informácií o dosahovaných úrovniach EMP jednoduchou formou tak, aby boli dostupné širokej verejnosti.

Mapy sú vyhotovené s rozlíšením 2 m x 2 m tak, aby poskytovali dostatočnú podrobnosť a mali vyššiu vypovedaciu schopnosť. Pre ich vytvorenie sa použil model terénu, ako aj modely budov. Vo vnútri budov sa hodnota intenzity elektrického poľa nepočítala, nakoľko rozloženie poľa vo vnútri budov môže byť veľmi zložité (odrazy na stenách a nábytku a podlahy atď. môžu viesť ku komplikovaným interferenčným obrazcom s mnohými lokálnymi minimami a maximami, ktoré sa navyše môžu meniť napríklad v dôsledku prítomnosti ľudí).

Výsledné mapy elektromagnetických polí boli spracované pomocou geografického informačného systému (GIS) – ArcView. Pri každej mape EMP je uvedený rok, ku ktorému sú vztiahnuté vypočítané výsledky intenzity elektromagnetického poľa (napr. Stav: 2014).

Mapy elektromagnetického poľa umožňujú použitie nadstavbových funkcií ako zobrazenie hodnoty intenzity elektrického poľa vo zvolenom mieste, pohľad Street View, vyhľadávanie záujmovej lokality, zobrazenie vysielačov použitých vo výpočtoch, ako aj údajov z realizovaných meraní a monitorovania. Uvedené funkcie sú založené na dostupných nástrojoch Google, a preto ich funkčnosť môže byť v budúcnosti odlišná, v závislosti na zmenách spôsobených spoločnosťou Google, Inc. Návod na ovládanie stránky je dostupný v samostatnom dokumente.


Ortofotomapa, DTM, 3D model © EUROSENSE s.r.o., GEODIS Slovakia s.r.o. State: year 2014
VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava, Slovenská republika, Copyright © 2015 VUJE, a.s., Všetky práva vyhradené. / All rights reserved.