flagSK flagGB
Fotografie > Testovanie prístrojov

obr001 obr002 obr003 obr004 obr005 obr006 obr007 obr008 obr009 obr010

Ortofotomapa, DTM, 3D model © EUROSENSE s.r.o., GEODIS Slovakia s.r.o. State: year 2014
VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava, Slovenská republika, Copyright © 2015 VUJE, a.s., Všetky práva vyhradené. / All rights reserved.